Přestupní řád FAČR

§ 10
Výše stanoveného odstupného za přestup v kategorii mužů

1. Stanovené odstupné se platí v případech přestupu hráče v kategorii mužů v následující výši:

2. Pro účely určení výše stanoveného odstupného a zařazení hráče do věkové kategorie mužů a jejich příslušné podkategorie je rozhodný věk, který hráč dovrší v soutěžním ročníku, v němž se uskutečňuje přestup.

3. Konkrétní částka stanoveného odstupného podle odstavce 1 se určí podle soutěže, jíž se účastní nejúspěšnější družstvo nového klubu v kategorii mužů.

4. Má-li dojít k přestupu do členského klubu nižší soutěže, než hráč dosud působil, neplatí odstavec 3 a částka stanoveného odstupného se určí jako aritmetický průměr částky určené podle odstavce 3 a částky určené podle soutěže, jíž se v kategorii mužů účastní nejúspěšnější družstvo mateřského klubu.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘESTUPNÍHO ŘÁDU: novy_prestupni_rad

 

 SOUTĚŽ19 - 2324 - 2930 - 33
I.I. LIGA150 000 120 00075 000
II.II. LIGA 100 000 80 00050 000
III.ČFL, MSFL70 000 56 000 35 000
IV.DIVIZE50 00040 00025 000
V.KRAJSKÝ PŘEBOR30 00024 00015 000
VI.I. A TŘÍDA25 00020 00012 500
VII.I. B TŘÍDA20 00016 00010 000
VIII.OKRESNÍ PŘEBOR10 0008 0005 000
IX.III. TŘÍDA8 0006 5004 000
X.IV. TŘÍDA5 0004 0002 500