HRÁČSKÉ PŘÍSPĚVKY

Číslo účtu pro zaplacení hráčských příspěvků: 19-8870330237/0100, do poznámky k platbě uveďte text: Příjmení a jméno hráče + datum narození

PRAVIDLA PRO PLATBU HRÁČSKÉHO PŘÍSPĚVKU:

  • hráčský příspěvek platí hráči, kteří se účastní mládežnických soutěží kategorie ml. přípravky, ml. žáků a st. žáků. (dorostenci již hráčské příspěvky neplatí, platí členské příspěvky, aktivně se zapojují do činnosti klubu – např. do brigád, organizace akcí, apod.)
  • 1000 Kč jednorázově za podzimní sezonu (tento rok do 30.11.) v dalších rocích do 30.09.
  • 1000 Kč jednorázově za jarní sezonu se splatností do 31.03.
  • hráčský příspěvek musí být zaplacen přesně podle výše uvedeného předpisu, jiné částky se nepřijímají a budou vráceny na účet 
  • Za výběr hráčských příspěvků zodpovídají vždy trenéři jednotlivých mužstev
  • Hráčský příspěvek za nedohranou sezónu se nevrací
  • Potvrzení pro zdravotní pojišťovnu Vám nově připraví paní Růčková Vendula (ekonomka FC, kontakt: 736 130 257) a to na základě přijetí požadované částky na náš účet. Pokud neobdržíte od Vaší zdravotní pojišťovny předepsaný formulář, potvrzení Vám vystavíme na našem formuláři.
  •  Pokud bude chtít rodič potvrzení pro pojišťovnu na více než 1000 nebude možné takové potvrzení vystavit. Na účet je nutné zaplatit přesně 1000 Kč.