Přestupní řád FAČR

§ 10
Výše stanoveného odstupného za přestup v kategorii mužů

1. Stanovené odstupné se platí v případech přestupu hráče v kategorii mužů v následující výši:

2. Pro účely určení výše stanoveného odstupného a zařazení hráče do věkové kategorie mužů a jejich příslušné podkategorie je rozhodný věk, který hráč dovrší v soutěžním ročníku, v němž se uskutečňuje přestup.

3. Konkrétní částka stanoveného odstupného podle odstavce 1 se určí podle soutěže, jíž se účastní nejúspěšnější družstvo nového klubu v kategorii mužů.

4. Má-li dojít k přestupu do členského klubu nižší soutěže, než hráč dosud působil, neplatí odstavec 3 a částka stanoveného odstupného se určí jako aritmetický průměr částky určené podle odstavce 3 a částky určené podle soutěže, jíž se v kategorii mužů účastní nejúspěšnější družstvo mateřského klubu.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘESTUPNÍHO ŘÁDU: novy_prestupni_rad

 

SOUTĚŽ19 - 2324 - 2930 - 33
I.I. LIGA150 000 120 00075 000
II.II. LIGA 100 000 80 00050 000
III.ČFL, MSFL70 000 56 000 35 000
IV.DIVIZE50 00040 00025 000
V.KRAJSKÝ PŘEBOR30 00024 00015 000
VI.I. A TŘÍDA25 00020 00012 500
VII.I. B TŘÍDA20 00016 00010 000
VIII.OKRESNÍ PŘEBOR10 0008 0005 000
IX.III. TŘÍDA8 0006 5004 000
X.IV. TŘÍDA5 0004 0002 500

SOUTĚŽU12 - U13U14 - U15U16 - U17U18 - U19
I.I. LIGA30 00040 00060 00080 000
II.II. LIGA 20 00030 00040 00060 000
III.ČFL, MSFL15 00020 00030 00040 000
IV.DIVIZE12 50015 00025 00030 000
V.KRAJSKÝ PŘEBOR10 00012 50020 00025 000
VIII.OKRESNÍ PŘEBOR5 0006 50010 00013 000

Přestup hráče v případě nečinnosti delší než 12 měsíců
– lze realizovat až v přestupním obdboí (od 01.07. do 31.03)
– nutno vyplnit přestupní lítek – je na IS (vevyplňuje se mužstvo mateřského klubu)
– nutno vyplnit formulář „Nevyužívání mateřským klubem“ – je na IS (jedná se o čestné prohlášení hráče)