Dary a dotace

Poděkování za dary a dotace

I v roce 2023 obdržela FC Dolní Bečva dotaci ze Zlínského kraje v rámci projektu „Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel“. Podpora byla opět využita na projekt Fotbalové akademie technických dovedností Ládi Trávníka, kdy naše děti měly možnost mimo standardní tréninky docházet na specializované tréninky vedené profesionálními trenéry. Prostředky byly využity také na zakoupení fotbalových míčů pro mládežnická mužstva, na pronájem haly a obnovu setů dresů. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v nadcházejících letech, kdy chceme v nadstandardních programech pokračovat.

V roce 2022 obdržela FC Dolní Bečva dotaci ze Zlínského kraje v rámci projektu „Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel. Podpora byla využita na projekt Fotbalové akademie technických dovedností Ládi Trávníka, kdy naše děti měly možnost mimo standardní tréninky docházet na specializované tréninky vedené profesionálními trenéry. Prostředky byly využity také na zakoupení fotbalových míčů pro mužstvo dorostu. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v nadcházejících letech, kdy chceme v nadstandardních programech pokračovat.

V roce 2021 obdržela FC Dolní Bečva dotaci ze Zlínského kraje v rámci projektu „Pojdˇznovu sportovat“
ve výši 35 000 Kč. Podpora byla využita na organizaci letního soustředění ml. a st. přípravek a na projekt Fotbalové akademie technických dovedností Ládi Trávníka, kdy naše děti měly možnost mimo standardní tréninky docházet na specializované tréninky vedené profesionálními trenéry. Prostředky byly využity také na zakoupení plně vybavené nové lékárníčky. Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v nadcházejících letech, kdy chceme v tomto stěžejním projektu pokračovat.

V roce 2020 obdržela FC Dolní Bečva dotaci ze Zlínského kraje v rámci projektu „Kdo sportuje nezlobí“
ve výši 20 000 Kč. Podpora byla využita na nákup sportovního vybavení pro naše mladé fotbalisty.
Poskytnuté dotaci si náš klub moc váží a moc děkujeme za ní.

V roce 2018 obdržela FC Dolní Bečva dotaci ze Zlínského kraje na podporu zimního soustředění st. přípravky a ml.žáků v Brumově Bylnici dotaci ve výši 18 000 Kč.

V roce 2017 obdržela FC Dolní Bečva dotaci ze Zlínského kraje na podporu mládeže a to ve výši 5000 Kč na turnaj st. přípravek
Electro Pavlica Cup 2017.

———————————————————————————————————————————————————————-
V roce 2017 obdržela naše TJ, v rámci programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech, finanční dotaci od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určenou pro naše fotbalová mužstva mládeže, ve výši 120.000,- Kč.
Tato dotace byla vyčerpána v souladu se stanovenými pravidly a bude řádně vyúčtována ve stanoveném termínu.
Poskytnuté dotace si náš klub váží a děkuji za ni.