OSTATNÍ

Poděkování za dary a dotace

V roce 2017  obdržela na TJ dotaci ze Zlínského kraje na podporu mládeže a to ve výši 5000 Kč na turnaj st. přípravek
Electro Pavlica Cup 2017.

———————————————————————————————————————————————————————-
V roce 2017 obdržela naše TJ, v rámci programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech, finanční dotaci od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, určenou pro naše fotbalová mužstva mládeže, ve výši 120.000,- Kč.
Tato dotace byla vyčerpána v souladu se stanovenými pravidly a bude řádně vyúčtována ve stanoveném termínu.
Poskytnuté dotace si náš klub váží a děkuji za ni.