HRÁČSKÉ PŘÍSPĚVKY

Číslo účtu pro zaplacení hráčských příspěvků od 1.1.2019: 19-8870330237/0100, do variabilního symbolu uveďte číslo před lomítkem rodného čísla. Do textu pak ideálně příjmení a jméno hráč.

PRAVIDLA PRO PLATBU HRÁČSKÉHO PŘÍSPĚVKU:
1\Hráčský příspěvek se platí vždy ve výši 1200 Kč/rok (100 Kč/měsíc) a ve formě čtvrtletní (300 Kč), půlroční (600 Kč) nebo roční platby (1200 Kč). Hráčské příspěvky se platí jen do konce starších žáků. V okamžiku, kdy hráč vstoupí do dorostenecké soutěže, hráčské příspěvky se již neplatí a platí se jen členský příspěvek.

2\Za výběr hráčských příspěvků zodpovídají vždy trenéři jednotlivých mužstev. Pamatujte prosím jako rodiče na to, že trenéři jsou po většinou také rodiče a mají mimo fotbal mnoho dalších povinností, tak jim prosím ulehčete jejich práci včasnou úhradou, aby Vás nemuseli urgovat.

3\Vzhledem k tomu, že některé zdravotní pojišťovny proplácejí rodičům částečné náklady na sportování jejich dětí, níže přikládám potvrzení o zaplacené platbě, které Vám kdykoliv předseda klubu podepíše a orazí příslušným razítkem klubu.
Potvrzení pro zdravotní pojišťovnou

4\K 30.06.2020 dojde k inventuře zaplacených příspěvků za uplynulé dva roky. V případě nějakých nedoplatků či přeplatků Vás budou trenéři kontaktovat. Od následující sezóny – tedy od 01.07.2020 budeme opět na těchto stránkách aktualizovat informace o zaplacených příspěvcích, tak jako tomu bylo v minulosti.